Norādījumi Kesimpta® Sensoready® pildspalvveida pilnšļirces lietošanai

Pirms Kesimpta ievadīšanas ir svarīgi saprast un ievērot šos lietošanas norādījumus. Ja Jums ir kādi jautājumi, pirms Kesimpta pirmās lietošanas reizes konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

ATCERIETIES:

 • Nelietojiet Kesimpta pildspalvveida pilnšļirci, ja ārējās kastes zīmogs vai pildspalvas zīmogs ir bojāts. Glabājiet pildspalvu noslēgtā ārējā iepakojumā, līdz esat gatavs to lietot.
 • Nekratiet pildspalvu.
 • Ja pildspalva nokrīt, nelietojiet to, ja tā izskatās bojāta vai ja tā krita ar noņemtu vāciņu.
 • Izmetiet izlietoto pildspalvu tūlīt pēc lietošanas. Neizmantojiet pildspalvveida pilnšļirci atkārtoti. Skatīt “Kā izmest izlietoto Kesimpta Sensoready pildspalvveida pilnšļirci?” lietošanas instrukcijas beigās.

KĀ UZGLABĀT KESIMPTA?

 • Uzglabājiet kasti ar pildspalvveida pilnšļirci ledusskapī temperatūrā no 2°C līdz 8°C.
 • Uzglabājiet pildspalvu oriģinālā kastē līdz lietošanas brīdim, lai pasargātu no gaismas.
 • Nesasaldējiet pildspalvveida pilnšļirci.

Uzglabājiet Kesimpta bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

KESIMPTA SENSOREADY PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES DAĻAS (skatīt A attēlu):

Kesimpta Sensoready pildspalvveida pilnšļirce ir parādīta bez vāciņa. Noņemiet vāciņu tikai tieši pirms injekcijas veikšanas.

A-attēls.new.1

KAS JUMS NEPIECIEŠAMS INJEKCIJAS VEIKŠANAI:

Iekļauts kastītē:

 • Jauna Sensoready Kesimpta pildspalvveida pilnšļirce (skatīt B attēlu)

Nav iekļauts kastītē (skatīt C attēlu):

 • 1 spirta salvete
 • 1 vates tampons vai marle
 • Konteiners asiem priekšmetiem

Skatīt “Kā izmest izlietoto Kesimpta Sensoready pildspalvveida pilnšļirci?” lietošanas instrukcijas beigās.

B-attēls.new.1
C-attēls.new.1

PIRMS INJEKCIJAS VEIKŠANAS:

Izņemiet pildspalvveida pilnšļirci no ledusskapja 15-30 minūtes pirms injekcijas, lai tā sasniegtu istabas temperatūru.

1. solis. Svarīgas drošības pārbaudes pirms injekcijas (skatīt D attēlu):

 • Apskatiet šķīdumu caur lodziņu. Šķīdumam jābūt dzidram vai viegli opalescējošam.
  Nelietojiet pildspalvu, ja šķīdums satur redzamas daļiņas vai ir duļķains. Šķidrumā var būt neliels gaisa burbulis. Tas ir normāli.
 • Pārbaudiet pildspalvveida pilnšļirces derīguma termiņu (EXP). Nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci, ja derīguma termiņš ir beidzies.

Sazinieties ar farmaceitu vai veselības aprūpes speciālistu, ja pildspalvveida pilnšļirce neatbilst kādai no uzskaitītajām prasībām.

D-attēls.new

2. solis. Izvēlieties injekcijas vietu:

 • Ieteicamā vieta ir augšstilbu priekšējā daļa. Jūs varat izmantot arī vēdera lejasdaļu, bet ne 5 cm rajonā ap nabu (skatīt E attēlu).
 • Katru reizi, kad injicējat Kesimpta, izvēlieties citu vietu.
 • Neievadiet zāles vietās, kur āda ir maiga, sasista, sarkana, zvīņaina vai cieta. Izvairieties no vietām, kur ir rētas, strijas vai infekcija.
E-attēls.new
 • Ja injekciju veic aprūpētājs vai veselības aprūpes speciālists, injekcijai var izmantot arī augšdelma ārējo daļu (skatīt F attēlu).
F-attēls.new

3. solis. Notīriet injekcijas vietu:

 • Nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.
 • Ar apļveida kustībām notīriet injekcijas vietu ar spirta salveti. Pirms injekcijas ļaujiet tai nožūt (skatīt G attēlu).
 • Vairs nepieskarieties notīrītajai vietai pirms injekcijas veikšanas.
G-attēls.new

INJEKCIJAS VEIKŠANA

4. solis. Noņemiet vāciņu:

 • Noņemiet vāciņu tikai tad, kad esat gatavs veikt injekciju.
 • Pagrieziet vāciņu bultas virzienā (skatīt H attēlu).
 • Izmetiet vāciņu. Nemēģiniet uzlikt vāciņu atpakaļ.
 • Izmantojiet pildspalvveida pilnšļirci 5 minūšu laikā pēc vāciņa noņemšanas.

Adatas galā var būt daži šķīduma pilieni. Tas ir normāli.

H-attēls.new.1

5. solis. Paņemiet pildspalvveida pilnšļirci:

 • Turiet pildspalvveida pilnšļirci 90 grādu leņķī pret notīrīto injekcijas vietu (skatīt I attēlu).
Pareizi_Nepareizi.new
I-attēls.new
border_updated

Svarīgi: Injekcijas laikā Jūs dzirdēsiet 2 skaļus klikšķus:

 • Pirmais klikšķis norāda, ka injekcija ir sākusies.
 • Otrais klikšķis norāda, ka injekcija ir gandrīz pabeigta.

Jums jātur pildspalvveida pilnšļirce cieši pie ādas, līdz zaļais indikators piepilda visu lodziņu
un pārstāj kustēties.

border_updated

6. solis. Sāciet injekciju:

 • Piespiediet pildspalvveida pilnšļirci cieši pie ādas, lai uzsāktu injekciju (skatīt J attēlu).
 • Pirmais klikšķis norāda, ka injekcija ir sākusies.
 • Turpiniet turēt pildspalvveida pilnšļirci cieši piespiestu pie ādas.
 • Zaļais indikators parāda injekcijas gaitu.
J-attēls.new

7. solis. Pabeidziet injekciju:

 • Sagaidiet, kad dzirdēsiet otro klikšķi. Tas norāda, ka injekcija ir gandrīz pabeigta.
 • Pārbaudiet, vai zaļais indikators ir aizpildījis lodziņu un vairs nekustas (skatīt K attēlu).
 • Tagad varat izņemt pildspalvu (skatīt L attēlu).
K-attēls.new
L-attēls.new

PĒC INJEKCIJAS:

 • Ja zaļais indikators neaizpilda lodziņu, tas nozīmē, ka neesat saņēmis pilnu devu. Sazinieties ar savu ārstu vai farmaceitu, ja zaļais indikators nav redzams.
 • Injekcijas vietā var būt nedaudz asiņu. Jūs varat piespiest injekcijas vietai kokvilnas tamponu vai marli un paturēt 10 sekundes. Neberzējiet injekcijas vietu. Ja asiņošana turpinās, injekcijas vietai varat uzlīmēt plāksteri.

KĀ IZMEST IZMANTOTO KESIMPTA SENSOREADY PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCI?

8. solis. Izmetiet Kesimpta Sensoready pildspalvveida pilnšļirci:

 • Izlietoto pildspalvveida pilnšļirci izmetiet asiem priekšmetiem paredzētajā konteinerā (pret caurduršanu izturīgā aizveramā konteinerā) (skatīt M attēlu).
 • Nekad nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci atkārtoti.

Glabājiet asu priekšmetu konteineru bērniem nepieejamā vietā.

M-attēls.new