Brugsvejledning til Kesimpta®Sensoready®-pen

Det er vigtigt, at du forstår og følger disse instruktioner, før du giver dig selv en
indsprøjtning med Kesimpta. Kontakt lægen, apotekspersonalet eller
sygeplejersken, hvis du har spørgsmål, før du bruger Kesimpta for første gang.

HUSK:

 • Du må ikke bruge pennen, hvis forseglingen på æsken eller forseglingen på pennen er brudt. Opbevar pennen i den forseglede ydre æske, indtil du er klar til at bruge den.
 • Omryst ikke pennen.
 • Hvis du taber din pen, må du ikke bruge den, hvis pennen ser beskadiget ud, eller hvis du tabte den, efter du havde taget hætten af den.
 • Bortskaf den brugte pen umiddelbart efter brug. Du må aldrig genbruge pennen. Se “Sådan bortskaffer du Kesimpta Sensoready-pennen efter brug” i slutningen af denne
  brugsvejledning.

HVORDAN SKAL JEG OPBEVARE KESIMPTA?

 • Opbevar æsken med pennen i køleskab (2 °C – 8 °C).
 • Opbevar pennen i den originale æske, indtil du er klar til at bruge den, for at beskytte mod lys.
 • Pennen må ikke nedfryses.

Opbevar Kesimpta utilgængeligt for børn.

ENKELTDELE AF KESIMPTA SENSOREADY-PEN  (se Billede A):

Illustrationen viser Kesimpta Sensoready-pennen efter fjernelse af hætten. Tag ikke hætten af, før du er klar til at udføre indsprøjtningen.

PICTURE A.png

DET SKAL DU BRUGE TIL DIN INDSPRØJTNING:

Medfølger i æsken:

 • En ny Kesimpta Sensoready-pen (se billede B)

Medfølger ikke i æsken (se billede C):

 • 1 spritserviet
 • 1 vatkugle eller gaze
 • Kanyleboks til bortskaffelse af skarpe genstande

Se “Sådan bortskaffer du Kesimpta Sensoready-pen efter brug” i slutningen af denne brugsvejledning.

B.png
C.png

INDEN INDSPRØJTNINGEN:

Tag pennen ud af køleskabet 15 til 30 minutter inden indsprøjtningen, så den kan opnå
stuetemperatur.

Trin 1. Vigtig sikkerhedskontrol inden indsprøjtningen (se billede D):

 • Kig igennem kontrolvinduet. Væsken skal være klar til let uklar.
  Må ikke anvendes, hvis væsken indeholder synlige partikler eller er opaliserende.
  Du kan måske se en lille luftboble, hvilket er normalt.
 • Se på udløbsdatoen (EXP) på pennen. Pennen må ikke anvendes, hvis udløbsdatoen er overskredet.

Kontakt apotekspersonalet eller lægen, hvis du opdager problemer med pennen i forbindelse med kontrollen.

PICT D.png

Trin 2. Vælg indsprøjtningssted:

 • Det anbefalede sted er forsiden af lårene. Du kan også bruge den nederste del af maven (abdomen), men der skal være mindst 5 centimeters afstand til navlen (se billede E).
 • Vælg et nyt sted, hver gang du indsprøjter Kesimpta.
 • Giv ikke indsprøjtningen i områder, hvor huden er øm, har blå mærker eller er rød, skællende eller hård. Undgå områder med ar, strækmærker eller infektion.
PICT E.png

 

 • Hvis det er en omsorgsperson eller sundhedsperson, der giver dig indsprøjtningen, kan den også gives i ydersiden af overarmen (se billede F).
PICT F.png

Trin 3. Rengør indsprøjtningsstedet:

 • Vask hænderne med vand og sæbe.
 • Rengør indsprøjtningsstedet med en spritserviet i cirkulære bevægelser. Lad området tørre, før du giver indsprøjtningen (se billede G).
 • Undgå at berøre det rengjorte område igen, før du giver indsprøjtningen.
PICT G.png

DIN INDSPRØJTNING

Trin 4. Tag hætten af:

 • Fjern først hætten, når du er klar til at bruge pennen.
 • Drej hætten af i pilens retning (se billede H).
 • Smid hætten ud. Forsøg ikke at sætte hætten på igen.
 • Brug pennen inden for 5 minutter, efter du har fjernet hætten.

Der kan komme et par dråber medicin ud af kanylen. Det er helt normalt.

Pict H.png

Trin 5. Hold pennen:

 • Hold pennen mod det rengjorte indsprøjtningssted i en vinkel på 90 grader (se billede I).
CORRECT INCORRECT.png
pict I.png
border_updated

Vigtigt: I løbet af indsprøjtningen vil du høre 2 høje klik:

 • Det første klik betyder, at indsprøjtningen er startet.
 • Det andet klik betyder, at indsprøjtningen næsten er slut.

Du skal blive ved med at holde pennen fast ind mod huden, indtil den grønne indikator udfylder vinduet og stopper med at bevæge sig.

border_updated

Trin 6. Start indsprøjtningen:

 • Pres pennen fast ind mod huden for at starte indsprøjtningen (se billede J).
 • Det første klik betyder, at indsprøjtningen er startet.
 • Bliv ved med at holde pennen fast ind mod huden.
 • Den grønne indikator viser, hvor langt indsprøjtningen er nået.
pict J.png

Trin 7. Afslut indsprøjtningen:

 • Lyt efter det andet klik. Det markerer, at indsprøjtningen næsten er afsluttet.
 • Tjek, om den grønne indikator udfylder vinduet og er stoppet med at bevæge sig (se billede K).
 • Nu kan du fjerne pennen (se billede L).
Pict K.png
Pic L.png

EFTER INDSPRØJTNINGEN:

 • Hvis den grønne indikator ikke udfylder vinduet, betyder det, at du ikke har fået den fulde dosis. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis den grønne indikator ikke er synlig.
 • Der kan være en lille smule blod på indsprøjtningsstedet. Du kan presse en vatkugle eller et stykke gaze mod indsprøjtningsstedet i 10 sekunder. Lad være med at gnide på det. Hvis blødningen fortsætter, kan du dække indsprøjtningsstedet med et lille stykke plaster.

SÅDAN BORTSKAFFER DU KESIMPTA SENSOREADY-PEN EFTER BRUG

Trin 8. Bortskaffelse af Kesimpta Sensoready-pen:

 • Smid den brugte pen i en kanyleboks (fx en kanyleboks til bortskaffelse af skarpe genstande) (se billede M).
 • Du må aldrig genbruge pennen.

Opbevar kanyleboksen utilgængeligt for børn.

M.png