Pokyny na použitie pera Sensoready® Kesimpty®

Je dôležité, aby ste pochopili a dodržiavali tieto pokyny na použitie predtým, ako si podáte injekciu Kesimpty. Ak máte akékoľvek otázky, porozprávajte sa so svojím lekárom, lekárnikom alebo zdravotnou sestrou skôr, ako prvý raz použijete Kesimptu.

PAMÄTAJTE:

 • Nepoužite pero, ak je uzáver vonkajšej škatuľky alebo uzáver na pere poškodený. Uchovávajte pero v uzavretej vonkajšej škatuľke, až kým budete pripravený ho použiť.
 • Nepotriasajte perom.
 • Ak vám pero spadne, nepoužite ho, ak pero vyzerá poškodené alebo ak vám spadlo s odstráneným viečkom.
 • Zahoďte použité pero ihneď po použití. Pero znovu nepoužite. Pozri „Ako mám zlikvidovať použité pero Sensoready Kesimpty?“ na konci týchto pokynov na použitie.

AKO MÁM UCHOVÁVAŤ KESIMPTU?

 • Uchovávajte škatuľku s perom v chladničke pri teplote 2°C až 8°C.
 • Uchovávajte pero až do použitia v pôvodnej škatuľke na ochranu pred svetlom.
 • Pero neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte Kesimptu mimo dohľadu a dosahu detí.

SÚČASTI PERA SENSOREADY KESIMPTY (pozri Obrázok A):

Pero Sensoready Kesimpty je zobrazené s odstráneným viečkom. Neodstráňte viečko, kým nie ste pripravený podať si injekciu.

Obrázok-A.jpg

ČO POTREBUJETE NA PODANIE INJEKCIE:

Je súčasťou balenia:

 • nové pero Sensoready Kesimpty (pozri Obrázok B)

Nie je súčasťou balenia (pozri Obrázok C):

 • 1 tampón napustený alkoholom
 • 1 vatový tampón alebo gáza
 • nádoba na likvidáciu ostrých predmetov

Pozri „Ako mám zlikvidovať použité pero Sensoready Kesimpty?“ na konci týchto pokynov na použitie.

Obrázok-B.jpg
Obrázok-C.jpg

PRED PODANÍM INJEKCIE:

Vyberte pero z chladničky 15 až 30 minút pred podaním injekcie, aby sa ohrialo na izbovú
teplotu.

Krok 1. Dôležité overenie bezpečnosti pred podaním injekcie
(pozri Obrázok D):

 • Pozrite sa cez kontrolné okienko. Tekutina má byť číra až slabo opalizujúca.
 • Nepoužite, ak tekutina obsahuje viditeľné častice alebo je zakalená.
  Možno uvidíte malú vzduchovú bublinu, čo je normálne.
 • Pozrite sa na dátum exspirácie (EXP) na pere. Nepoužite pero, ak už uplynul jeho dátum exspirácie.

Obráťte sa na svojho lekárnika alebo zdravotníckeho pracovníka, ak pero nespĺňa ktorúkoľvek z týchto požiadaviek.

Obrázok-D.jpg

Krok 2. Vyberte si miesto podania injekcie:

 • Odporúčaným miestom je predná strana stehna. Môžete tiež použiť dolnú časť brucha, ale nie oblasť 5 cm okolo pupka (pozri Obrázok E).
 • Pri každom podaní injekcie Kesimpty si vyberte iné miesto.
 • Nepodajte si injekciu do miesta, kde je koža bolestivá, pomliaždená, červená, šupinatá alebo stvrdnutá. Vyhýbajte sa oblastiam s jazvami alebo striami a infikovaným miestam.
Obrázok-E.jpg

 

 • Ak injekciu podáva opatrovateľ alebo zdravotnícky pracovník, môžu vám ju podať aj do vonkajšej strany nadlaktia (pozri Obrázok F).
Obrázok-F.jpg

Krok 3. Očistite si miesto podania injekcie:

 • Umyte si ruky mydlom a vodou.
 • Krúživým pohybom tampónu napusteného alkoholom očistite miesto podania injekcie. Pred podaním injekcie ho nechajte uschnúť (pozri Obrázok G).
 • Očistenej plochy sa pred podaním injekcie už nedotýkajte.
Obrázok-G.jpg

PODANIE INJEKCIE

Krok 4. Odstránenie viečka:

 • Odstráňte viečko až vtedy, keď ste pripravený použiť pero.
 • Odskrutkujte viečko v smere šípky (pozri Obrázok H).
 • Viečko zahoďte. Nepokúšajte sa viečko znovu nasadiť.
 • Použite pero do 5 minút od odstránenia viečka.

Na špičke ihly možno uvidíte niekoľko kvapiek lieku. Je to normálne.

Obrázok-H.jpg

Krok 5. Ako držať pero:

 • Držte pero pod uhlom 90 stupňov nad očisteným miestom podania (pozri Obrázok I).
správne_nesprávne.jpg
Obrázok-I.jpg
border_updated

Dôležité: Počas podania injekcie budete počuť 2 hlasné kliknutia:

 • Prvé kliknutie je znamením, že sa začalo podanie injekcie.
 • Druhé kliknutie je znamením, že podanie injekcie je takmer ukončené.

Pero musíte držať silno pritlačené ku koži dovtedy, kým zelený indikátor zaplní okienko a prestane sa posúvať.

border_updated

Krok 6. Začnite s podaním injekcie:

 • Pritlačte pero pevne ku koži, aby sa začalo podanie injekcie (pozri Obrázok J).
 • Prvé kliknutie je znamením, že sa začalo podanie injekcie
 • Ďalej držte pero pevne pritlačené ku koži.
 • Zelený indikátor ukazuje, ako pokračuje podanie
  injekcie.
Obrázok-J.jpg

Krok 7. Ukončite podanie injekcie:

 • Čakajte na druhé kliknutie. Je znamením, že podanie injekcie sa takmer skončilo.
 • Skontrolujte, či zelený indikátor zaplnil okienko a prestal sa posúvať (pozri Obrázok K).
 • Teraz môžete pero odtiahnuť (pozri Obrázok L).
Obrázok-K.jpg
Obrázok-L.jpg

PO PODANÍ INJEKCIE:

 • Ak zelený indikátor nezaplnil okienko, znamená to, že ste nedostali plnú dávku. Spojte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak zelený indikátor nie je vidieť.
 • Na mieste podania injekcie sa môže objaviť malé množstvo krvi. Na miesto vpichu môžete pritlačiť a 10 sekúnd tam pridržať vatový tampón alebo gázu. Miesto podania injekcie nešúchajte. Ak krvácanie neustane, môžete miesto podania injekcie prekryť malou náplasťou.

AKO MÁM ZLIKVIDOVAŤ POUŽITÉ PERO SENSOREADY KESIMPTY?

Krok 8. Zlikvidujte pero Sensoready Kesimpty:

 • Použité pero zahoďte do nádoby na likvidáciu ostrých predmetov (t.j. do uzatvoriteľného kontajnera odolného voči prepichnutiu, alebo podobnej nádoby) (pozri Obrázok M).
 • Nikdy sa nepokúšajte pero znovu použiť.

Uchovávajte nádobu na likvidáciu ostrých predmetov mimo dosahu detí.

Obrázok-M.jpg